COMMON NAME SCIENTIFIC NAME
Burmese zebra botia Botia histrionica
Clown loach Botia macracanthus
Giant  Coolie  Loach Acanthopthalmus myseri
Horse  Face  Loach Acanthopsis  choirorhynchos
Mini  Roseta  Botia Botia lohachata
Mountain Sand Loach Schistura kochangenensis
Painted  Botia Botia  modesta
Pokadot Botia Botia Kubotai
Red  Tail  Blue  Botia Botia  modesta
Skunk  Botia Botia horae
Tiger  Botia Botia hymenophysa
botia

botia

ClownLoach

ClownLoach

CoolieLoach

CoolieLoach

loacher-a222
loacher-a111