COMMON NAMESCIENTIFIC NAME
Burmese zebra botiaBotia histrionica
Clown loachBotia macracanthus
Giant  Coolie  LoachAcanthopthalmus myseri
Horse  Face  LoachAcanthopsis  choirorhynchos
Mini  Roseta  BotiaBotia lohachata
Mountain Sand LoachSchistura kochangenensis
Painted  BotiaBotia  modesta
Pokadot BotiaBotia Kubotai
Red  Tail  Blue  BotiaBotia  modesta
Skunk  BotiaBotia horae
Tiger  BotiaBotia hymenophysa
botia

botia

ClownLoach

ClownLoach

CoolieLoach

CoolieLoach

loacher-a222
loacher-a111